Case Studies 2016-10-19T13:11:50+00:00
2015-08-13T13:04:37+00:00

Μειώνοντας τα κόστη συντήρησης του δικτύου υπολογιστών

,

Πρόκληση Λόγω της οικονομικής κρίσης και σημαντικής συρρίκνωσης της εταιρίας, η επιχείρηση αποφάσισε να «κλείσει» το εσωτερικό τμήμα IT για να περάσει στο μοντέλο outsourcing. Ωστόσο, αντιμετώπιζαν σημαντικές δυσκολίες με τη κατάσταση της υποδομής τους. Οι Servers τους συνεχώς «κολλάγανε», οι υπολογιστές τους είχαν συνεχώς προβλήματα, ενώ οι εφαρμογές τους ήταν αρκετά παλιές. Επιπλέον το [...]

2015-08-13T12:02:10+00:00

Λύνοντας το πρόβλημα περιήγησης στο Internet

,

Πρόκληση Ο πελάτης αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα με τη πρόσβαση των υπαλλήλων τους στο Internet. Η περιήγηση τους ήταν απελπιστικά αργή, ενώ πολλές φορές δεν ήταν καν διαθέσιμη. Παρόλο που συνεχώς αναβάθμιζαν τις συνδέσεις τους, το πρόβλημα εξακολουθούσε να υπάρχει. Λύση Πραγματοποιήσαμε έναν έλεγχο στο τοπικό δίκτυο για να ελέγξουμε για πιθανά προβλήματα. Ανακαλύψαμε ότι το [...]

2015-08-11T17:59:36+00:00

Μετεγκατάσταση δεδομένων στο Office 365

,

Πρόκληση Ο πελάτης ήθελε να περιορίσει τα κόστη που αφορούσαν τη πλατφόρμα διανομής των emails τους. Έτσι, αποφάσισαν ότι ήθελαν να αλλάξουν το πάροχο που χρησιμοποηούσαν εκείνη τη περίοδο, για να εκμεταλλευθούν την «λύση» του Office 365. Χρειάζονταν να μεταφέρουν τα μηνύματα τους βεβαιώνοντας ότι δεν θα χάσουν τίποτα, δεν θα έχουν πρόβλημα στην καθημερινή [...]

2015-08-11T12:22:47+00:00

Μείωση επαναλαμβανομένων προβλημάτων

,

Πρόκληση Το δίκτυο υπολογιστών του πελάτη υποστηρίζονταν τα τελευταία 8 χρόνια από εταιρία παροχής υπηρεσιών IT με την οποία όμως δεν ήταν ικανοποιημένοι. Είχαν ήδη κάνει ενέργειες να αλλάξουν εταιρία παροχής υπηρεσιών, με απογοητευτικά αποτελέσματα. Τα προβλήματα τους εστιάζονταν κυρίως στο χρόνο επίλυσης προβλημάτων, στο κόστος των υπηρεσιών και στο ποσοστό των προβλημάτων που επαναλαμβάνονταν. [...]

2015-08-11T12:15:36+00:00

Αυτοματοποίηση διαχείρισης υποδομής IT

Πρόκληση Ο πελάτης ετοιμάζονταν για μια μεγάλη αναβάθμιση στο δίκτυο υπολογιστών του, όπως και για την εγκατάσταση νέων λειτουργικών συστημάτων σε καινούριους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Χρειάζονταν ένα τρόπο για να μπορεί να παρακολουθεί και να ελέγχει συστηματικά και οργανωμένα τα πάγια της υποδομής IT. Επιπλέον ήθελε να μπορεί να κονσερβοποιήσει και να ελαττώσει τον χρόνο εγκατάστασης [...]

2015-08-11T11:54:34+00:00

Yποδομή έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών και πιστοποίησης χρηστών μέσω smartcards

,

Πρόκληση Ο πελάτης ήθελε να σιγουρευτεί ότι τα ψηφιακά τους δεδομένα είναι προσπελάσιμα μόνο από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους. Το βασικό τους πρόβλημα ήταν τα εμπιστευτικά τους δεδομένα. Είχαν ήδη ρυθμίσει δικαιώματα πρόσβασης και κρυπτογράφηση πάνω στα αρχεία τους. Παρόλα αυτά είχαν πρόβλημα και με τη χρήση απλοϊκών κωδικών, που ήταν εύκολο κάποιος να τους μαντέψει, και [...]

2014-09-11T15:38:23+00:00

Λύση διαχείρισης έργου

, ,

Η εργοληπτική εταιρία που συνεργαστήκαμε, χρειάζονταν ένα εργαλείο που θα επέτρεπε την παρακολούθηση του κύκλου ζωής ενός έργου. Παρόλο που ήδη χρησιμοποιούσαν την εφαρμογή MS Project Professional για τέτοιου είδους υπηρεσίες, η παρακολούθηση ενός έργου δεν ήταν διαθέσιμη σε επίπεδο οργανισμού. Προκειμένου να διατηρήσουμε την εξοικείωση με το MS project, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε την πρόταση [...]

2014-09-05T17:28:43+00:00

Αποκατάσταση βλαβών και υψηλή διαθεσιμότητα

Πρόκληση Η μεσαία επιχείρηση στο χώρο της Άμυνας, χρειάζονταν να εξασφαλίσει την αποκατάσταση των συστημάτων της, σε εύλογο χρονικό διάστημα, σε διάφορες περιπτώσεις όπως και αυτή της αστοχίας υλικού. Λόγω σημαντικών συνεργασιών με μεγάλες εταιρίες του χώρου, η εταιρία θα έπρεπε να εξασφαλίσει επιπλέον και την διαθεσιμότητα των συστημάτων της, σε αποδεκτά όρια για την [...]

2014-05-12T10:29:19+00:00

Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και διαχείριση εγγράφων

Πρόκληση Η επιχείρηση χρησιμοποιούσε βάση δεδομένων για το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο τύπου Excel, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα στη σωστή διαχείριση της γεννήτριας αριθμών, στην κοινή χρήση της βάσης από πολλαπλούς χρήστες και στον εντοπισμό των εγγράφων που υπήρχαν σε διαφορετικά συστήματα, ιδιαίτερα σε παλαιότερες καταχωρήσεις. Λύση Αναλύσαμε, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε μια web based εφαρμογή ηλεκτρονικού [...]

2014-09-11T15:44:03+00:00

Αυτοματοποίηση τμήματος πληροφορικής

, ,

Πρόκληση Λόγω των επερχόμενων μειώσεων του λειτουργικού κόστους, η διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε να μειώσει το εργατικό δυναμικό του τμήματος πληροφορικής. Στόχος του έργου ήταν να διατηρηθεί, και μάλιστα να βελτιωθεί, ο συνολικός χρόνος απόκρισης των υπηρεσιών πληροφορικής χωρίς υποχωρήσεις στην ποιότητα υποστήριξης. Λύση Αναλύσαμε, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης της υποδομής, χρησιμοποιώντας [...]