ΟΡΟΙ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ GIANT STRIDE (TERMS OF SERVICES)