Ενώ η κήρυξη μιας πανδημίας δεν έχει καμία σχέση με αλλαγές στα χαρακτηριστικά μιας νόσου, συνδέεται με τις ανησυχίες σχετικά με τη γεωγραφική της εξάπλωση.

Οι πρώιμες φάσεις μιας πανδημίας είναι ο περιορισμός της και η καθυστέρηση εξάπλωσης της. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ζωτικής σημασίας να αποφευχθεί (όσο είναι δυνατόν) η ανθρώπινη επαφή, ειδικά σε δημόσιους χώρους και χώρους εργασίας.

Για να σας βοηθήσουμε να ανταποκριθείτε σε τέτοιες καταστάσεις, ετοιμάσαμε ένα μικρό άρθρο για να περιγράψουμε μερικά πράγματα που μπορείτε να εξετάσετε για να μετακινήσετε προσωρινά την επιχείρησή σας στο γραφείο του σπιτιού σας.

Πλάνο Δράσης

Τα τρία βασικά στοιχεία που πρέπει να εστιάσετε